BALTIJAS APGABALA ŠĶĪRĒJTIESA
Juridiskā adrese: Tērvetes iela 91A, Jelgava
Šķīrējtiesas ofisa adrese: Skolotāju iela 5-2, Jelgava
Apmeklētāju pieņemšana: Piektdienās 09:00-12:00
E-pasts: baltijasapgabalaskirejtiesa@gmail.com
Tālrunis/fax: 26512861

Šķīrējtiesnešu saraksts
 1. Jānis Ernstsons
 2. Aija Solocka
 3. Ivars Gorskis
 4. Jana Rapša
 5. Lolita Dubulta
 6. Anastasija Ivanovska
 7. Pauls Makarovs-Makaronoks
 8. Arvīds Balodis
 9. Evita Ostrovska
 10. Agnese Buivida
 11. Rita Jureviča